GDPR - Ochrana osobních údajů - PLOTDESiGN.CZ

P L O T D E S i G N
Přejít na obsah
INFORMAČNÍ POVINNOST
Informujeme Vás tímto o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany osobních údajů a soukromí  v níže uvedeném rozsahu, ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Zpracovávané osobní údaje:
V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, pak Vás můžeme požádat o následující osobní údaje:
Titul, jméno a příjmení nebo název společnosti
Adresní údaje či sídlo společnosti
Telefonní číslo
e-mailová adresa
Naše webové stránky nejsou určené osobám mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let.
V případě, že jste náš zákazník či dodavatel, zpracováváme o Vás nebo o Vaší společnosti údaje:
Titul, jméno a příjmení nebo společnost
Pracovní pozice
Adresa nebo sídlo společnosti
Adresa trvalého bydliště
Telefonní číslo
e-mailová adresa
Skutečnost, zda máte vůči naší společnosti neuhrazené závazky a pokud ano, v jaké výši.
 
Cookies
 
Naše webové stránky používají soubory cookies (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů. Text v souboru cookiess je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují váš počítač, ale může obsahovat i jiné informace. Tyto informace můžeme shromažďovat při Vaší interakci s webovou stránkou, jako je odeslání kontaktního formuláře nebo poptávky po našich službách. Více o cookiess se můžete dozvědět například na internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookies
 
Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům. Možnost, jak předejít shromažďování těchto informací, je popsána v odstavci níže. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Více informací o modulu Google Analytics naleznete přímo na webových stránkách jeho poskytovatele, dostupných na adrese https://www.google.com/analytics/ či opět v internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics  Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies, ale poskytuje ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění.
 
Využíváme následující cookies:
Výhradně nutné/nezbytné cookies - Cookies, která jsou nezbytná k pohybu na stránce a zajištění ochrany. Bez tohoto nastavení by služby, které jsou požadovány, nebylo možno vykonávat. Tyto cookiess neshromažďují informace o uživateli.
Výkonné cookies - Cookies, která sbírá informace o tom, co uživatel na stránce dělal, na jaké stránky chodí nejčastěji a jestli se vyskytly nějaké chyby. Tato cookies neshromažďují informace o uživateli. Všechny získané informace jsou anonymní a slouží k vylepšování stránek.
Funkční cookies - Tato cookiess umožňují, aby si stránka zapamatovala výběr, který jste učinil (jako přihlašovací jméno, jazyk, region) a nabídla lepší osobní nastavení. Na základě toho Vám může stránka oznamovat aktuální počasí nebo dopravní zpravodajství. Cookies si také pamatuje změny, které jste udělali v oblasti formátování jako velikost textu, fonty a další úpravy stránky. Také mohou být použita pro poskytnutí služby sledování videa nebo napsání komentáře. I tyto informace mohou být anonymní a nemohou pozorovat pohyb na stránce.
Cookies zaměřené na behaviorální chování - Tato cookies jsou používána ke správnému zacílení reklamy. Také upravují počet, kolikrát se Vám jedna reklama zobrazí a také pomáhají vyhodnocovat efektivnost reklamních kampaní. Většinou jsou tyto reklamy nahrány reklamními společnostmi se souhlasem správce stránky. Pamatují si, že jste stránku navštívili a tato informace je sdělena i dalším stranám. Zacílení většinou závisí na technologiích organizací.

Jak odmítnout používání souborů Cookies
 
Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich služeb. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách: Chrome , Firefox , Internet Explorer, Safari, Android
Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Účel a zákonný důvod zpracování:
 
V případě že, jste vyplnili kontaktní údaje na našem webu, pak údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Právním základem pro toto zpracování je zpracování pro účely plnění smlouvy.
V případě že, jste našim zákazníkem, pak údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Právním základem pro toto zpracování je zpracování pro účely plnění smlouvy a plnění zákonných povinností. Jste-li našim zákazníkem, nebo jste vyplnili údaje na našem webu, pak Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik.
Právním základem pro výše uvedené zpracování je zpracování z důvodu našeho oprávněného zájmu, který je dán naším zájmem na propagaci našich výrobků a zároveň naším zájmem na zkvalitňování námi poskytovaných služeb.
Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na vlasanek@zabezpecdum.cz , plotdesign@plotdesign.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.
V případě že, jste našim dodavatelem, pak údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali, nebo pro účely plnění smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Právním základem pro toto zpracování je zpracování pro účely plnění smlouvy.
 
Předání do zahraničí:
 
Nepředáváme osobní údaje do zahraničí.
 
 
Doba uložení:
 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
Vaše osobní údaje tedy uchováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří: Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování produktů a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování výkonu těchto produktů, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
Poskytujete, nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat? Pokud ano, budeme je zpracovávat do doby, než nás o výmaz požádáte.
Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
Zavedli jsme a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
Poskytli jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s vaším souhlasem.
Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.

Kontaktní údaje správce:
 
Petr Vlašánek,  sídlo: Laštůvkova 71, 635 00 Brno-Bystrc, IČO: 665 66 657
Kontaktní osoba: Petr Vlašánek , +420 731 506 606, +420 776 450 682, vlasanek@zabezpecdum.cz, plotdesign@plotdesign.cz
 
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování
- na přenositelnost údajů
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
 
Petr Vlašánek                                                                                                            dne 1.6.2018
MENU
PARTNEŘI
GDPR
© plotdesign 2021
Návrat na obsah